R  E  K  L  A  M  A

Trasy spacerowe oznakowane w terenie

Początek Ustroń Rynek

 • Szlak Źródlany – szlak koloru czerwonego. Na trasie w dolinie Gościradowca znajduje się odkryte w 1883 r. „Źródło Żelaźiste” oraz „Źródło Karola”.
  Długość trasy ok. 8 km, czas przejścia ok. 3 godz. 15 min.
 • Szlak Sanatoryjny – szlak koloru żółtego. Trasa znajduje się w Dzielnicy Ustronia Zawodzia a na niej interesujące obiekty architektury współczesnej.
  Długość trasy ok. 5,5 km, czas przejścia ok. 2 godz.
 • Szlak Nadwiślany – szlak koloru zielonego i czerwonego. Trasa prowadzi nad rzeką Wisłą. Również nią można dojść do źródła Karola.
  Długość trasy ok. 7 km, czas przejścia ok. 3 godz.
 • Szlak Jeleniczka – szlak koloru niebieskiego. Trasa prowadzi do pola biwakowego pod Małą Czantorią, gdzie istnieje możliwość skorzystania z zadaszonej altany i kamiennego kręgu na ognisko.
  Długość trasy ok. 5,5 km, czas przejścia ok. 2 godz.
 • Szlak Leśny – szlak koloru niebieskiego i żółtego. Trasę można pokonać od pola biwakowego pod Małą Czantorią. Trasa umożliwia dojście do czarnego szlaku turystycznego na Tuł i Małą Czantorię.
  Długość trasy ok. 8 km, czas przejścia ok. 3,5 godz.

Trasy spacerowe – nie oznakowane

Początek Ustroń Rynek

 • Rynek, Park Lazarów, ul. Słoneczna, ul. Hutnicza, ul. Parkowa, Bulwary Wiślane, ul. Grażyńskiego, Rynek.
  Długość trasy ok. 3 km, czas przejścia ok. 1 godz. + 45 minut zwiedzanie Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.
 • Rynek, ul. Ogrodowa, ul. Strażacka, ul. Kościelna, ul. Stawowa, ul. Lipowczana, ul. P. Stalmacha, ul. J. Błaszczyka, ul. J. Wantuły, ul. M. Konopnickiej, Rynek. Trasa obfituje w dużą ilość ciekawych obiektów.
  Długość trasy ok. 4 km, czas przejścia ok. 2 godz.
 • Rynek, ul. Hutnicza, ul. Parkowa, Bulwary Wiślane, ul. Turystyczna, dolina Jaszowca, ul. Wczasowa, ul. Skalica, ul. Armii Krajowej, ul. Nadrzeczna, ul. Grażyńskiego, Rynek. Na trasie spaceru wczasowa dzielnica Ustroń, Jaszowiec, wybudowana z inicjatywy władz byłego województwa katowickiego, gen. Jerzego Ziętka i E. Gierka.
  Długość trasy ok. 9 km, czas przejścia ok 3,5 godz.
 • Rynek, ul. 9 Listopada, ul. Spacerowa, ul. Jelenica, Czantoria Baranowa, ul. Akacjowa, Rostoki, ul. Akacjowa, ul. Lipowa, ul. 3 Maja, Rynek. Bardzo widokowa ale wymaga mocniejszego obuwia.
  Długość trasy ok 9,5 km, czas przejścia ok. 4 godz.
 • Ścieżka przyrodniczo-leśna Skalica. Początek trasy przy ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu. Na trasie tablice poglądowe na temat flory i fauny lasów Beskidu Śląskiego.
  Długość trasy ok. 4 km, czas przejścia ok. 2 godz.